لیگ قهرمانان آسیا - گروه H

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱جیانگسو۶۵۰۱۹۳۶۱۵
۲ججویونایتد۶۳۱۲۱۲۹۳۱۰
۳آدلایدیونایتد۶۱۲۳۱۰۱۳۳-۵
۴گامبااوزاکا۶۱۱۴۷۱۳۶-۴


جدول نتایج

آدلایدیونایتد ۰ ۳ گامبااوزاکا
ججویونایتد ۰ ۱ جیانگسو
گامبااوزاکا ۱ ۴ ججویونایتد
جیانگسو ۲ ۱ آدلایدیونایتد
آدلایدیونایتد ۳ ۳ ججویونایتد
گامبااوزاکا ۰ ۱ جیانگسو
ججویونایتد ۱ ۳ آدلایدیونایتد
جیانگسو ۳ ۰ گامبااوزاکا
گامبااوزاکا ۳ ۳ آدلایدیونایتد
جیانگسو ۱ ۲ ججویونایتد
آدلایدیونایتد ۰ ۱ جیانگسو
ججویونایتد ۲ ۰ گامبااوزاکا