لیگ قهرمانان آسیا - گروه F

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱اوراوارد۶۴۰۲۱۸۷۱۱۱۲
۲شانگهایSIPG۶۴۰۲۱۵۹۶۱۲
۳اف‌سی‌سئول۶۲۰۴۱۰۱۵۵-۶
۴وسترن‌سیدنی۶۲۰۴۱۰۲۲۱۲-۶


جدول نتایج

وسترن‌سیدنی ۰ ۴ اوراوارد
اف‌سی‌سئول ۰ ۱ شانگهایSIPG
اوراوارد ۵ ۲ اف‌سی‌سئول
شانگهایSIPG ۵ ۱ وسترن‌سیدنی
اف‌سی‌سئول ۲ ۳ وسترن‌سیدنی
شانگهایSIPG ۳ ۲ اوراوارد
وسترن‌سیدنی ۲ ۳ اف‌سی‌سئول
اوراوارد ۱ ۰ شانگهایSIPG
اوراوارد ۶ ۱ وسترن‌سیدنی
شانگهایSIPG ۴ ۲ اف‌سی‌سئول
وسترن‌سیدنی ۳ ۲ شانگهایSIPG
اف‌سی‌سئول ۱ ۰ اوراوارد