لیگ قهرمانان آسیا (گروه F)

جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱سانفریس‌هیروشیما۶۵۰۱۹۴۵۱۵
۲گوانگژو۶۳۱۲۹۵۴۱۰
۳دائجو۶۳۰۳۱۰۶۴۹
۴ملبورن‌ویکتوری۶۰۱۵۴۱۷۱۳-۱


جدول نتایج

ملبورن‌ویکتوری ۱ ۳ دائجو
گوانگژو ۲ ۰ سانفریس‌هیروشیما
سانفریس‌هیروشیما ۲ ۱ ملبورن‌ویکتوری
دائجو ۳ ۱ گوانگژو
سانفریس‌هیروشیما ۲ ۰ دائجو
گوانگژو ۴ ۰ ملبورن‌ویکتوری
ملبورن‌ویکتوری ۱ ۱ گوانگژو
دائجو ۰ ۱ سانفریس‌هیروشیما
دائجو ۴ ۰ ملبورن‌ویکتوری
سانفریس‌هیروشیما ۱ ۰ گوانگژو
ملبورن‌ویکتوری ۱ ۳ سانفریس‌هیروشیما
گوانگژو ۱ ۰ دائجو