جام ملت‌های آسیا (گروه F)


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱عربستان۳۲۱۰۴۱۳۷
۲تایلند۳۱۲۰۲۰۲۵
۳عمان۳۰۲۱۲۳۱-۲
۴قرقیزستان۳۰۱۲۱۵۴-۱


جدول نتایج

تایلند ۲ ۰ قرقیزستان
عربستان ۲ ۱ عمان
عمان ۰ ۰ تایلند
قرقیزستان ۰ ۲ عربستان
عربستان ۰ ۰ تایلند
قرقیزستان ۱ ۱ عمان