درحالی که قرار بود یکی از پیشکسوتان پرسپولیس مدیریت مدارس فوتبال این باشگاه را برعهده داشته باشد، ظاهرا این قضیه منتفی شده است.

درحالی که قرار بود یکی از پیشکسوتان پرسپولیس مدیریت مدارس فوتبال این باشگاه را برعهده داشته باشد، ظاهرا این قضیه منتفی شده است. به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، ماجراهای آکادمی باشگاه پرسپولیس در چند روز گذشته وارد فازهای عجیبی شد. بعد از اینکه باشگاه پرسپولیس در انتخاب محسن خلیلی دچار تردید شد و محمد پنجعلی هم در جلساتی که با این باشگاه داشت گلایه‌هایش را عنوان کرد؛ رضا درویش تصمیم گرفت کار در بخش پایه‌ها را تقسیم کند. یعنی مدیریت تیم‌های پایه در فاز قهرمانی را به خلیلی بسپارد و مدارس فوتبال هم به عهده پنجعلی باشد اما محسن خلیلی و پنجعلی هر دو زیر بار این مدل کار نرفتند. در نهایت چهارشنبه جلسه‌ای که خلیلی با درویش داشت قرار بر این شد که مدیریت آکادمی به عهده او باشد.

پیگیری های خبرنگار تسنیم گویای این است که حضور پنجعلی هم در این باشگاه برای مدیریت مدارس فوتبال منتفی شده است، البته درویش سعی دارد این پیشکسوت را در کنار باشگاه حفظ کند.

این خبر حدود ۳ ماه پیش فرستاده شده است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )