۲۷ آبان ۱۳۹۰ (18 November 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ آبان ۱۳۹۰ (30 October 2011)
تا الان ۱۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ مهر ۱۳۹۰ (17 October 2011)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ مرداد ۱۳۹۰ (16 August 2011)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟