۲۱ شهریور ۱۳۹۵ (11 September 2016)
تا الان ۷۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ مرداد ۱۳۹۵ (11 August 2016)
تا الان ۱۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ (6 August 2016)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ مرداد ۱۳۹۵ (26 July 2016)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ آذر ۱۳۹۰ (27 November 2011)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟