۱۲ آذر ۱۳۹۰ (3 December 2011)
تا الان ۱۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ آبان ۱۳۹۰ (18 November 2011)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ مهر ۱۳۹۰ (25 September 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ مرداد ۱۳۹۰ (11 August 2011)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟