۲۸ مهر ۱۳۹۰ (20 October 2011)
تا الان ۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ مهر ۱۳۹۰ (15 October 2011)
تا الان ۱۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ مهر ۱۳۹۰ (9 October 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ مهر ۱۳۹۰ (30 September 2011)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ مرداد ۱۳۹۰ (12 August 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟