۲۷ آبان ۱۳۹۰ (18 November 2011)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۷ آبان ۱۳۹۰ (29 October 2011)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ مهر ۱۳۹۰ (25 September 2011)
تا الان ۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ شهریور ۱۳۹۰ (8 September 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟