۱۵ دی ۱۳۹۰ (5 January 2012)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ آذر ۱۳۹۰ (22 November 2011)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ آبان ۱۳۹۰ (18 November 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ مهر ۱۳۹۰ (22 October 2011)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ مهر ۱۳۹۰ (17 October 2011)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ شهریور ۱۳۹۰ (8 September 2011)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ شهریور ۱۳۹۰ (24 August 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟