۱۶ دی ۱۳۹۰ (6 January 2012)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ آذر ۱۳۹۰ (3 December 2011)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ آذر ۱۳۹۰ (22 November 2011)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ آبان ۱۳۹۰ (18 November 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۷ آبان ۱۳۹۰ (29 October 2011)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ مهر ۱۳۹۰ (21 October 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ مرداد ۱۳۹۰ (17 August 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ مرداد ۱۳۹۰ (8 August 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟