۲۱ دی ۱۳۹۰ (11 January 2012)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ دی ۱۳۹۰ (6 January 2012)
تا الان ۲۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ آذر ۱۳۹۰ (16 December 2011)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ آبان ۱۳۹۰ (19 November 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ آبان ۱۳۹۰ (30 October 2011)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ مهر ۱۳۹۰ (14 October 2011)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ مهر ۱۳۹۰ (9 October 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ شهریور ۱۳۹۰ (8 September 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟