۲ آذر ۱۳۹۰ (23 November 2011)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ آبان ۱۳۹۰ (18 November 2011)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ مهر ۱۳۹۰ (21 October 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ شهریور ۱۳۹۰ (15 September 2011)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟