۱۲ آذر ۱۳۹۰ (3 December 2011)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ آذر ۱۳۹۰ (23 November 2011)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ آبان ۱۳۹۰ (19 November 2011)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ مهر ۱۳۹۰ (30 September 2011)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ شهریور ۱۳۹۰ (24 August 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟