گل تماشایی ستاره ۲۰ ساله فوتبال زنان

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
ستاره ۲۰ ساله و بویراحمدی فوتبال زنان امروز در جشنواره 6 گله شهرداری سیرجان هت‌تریک کرد؛ یکی از گل‌های او، این‌چنین ناب و دلچسب بود. دریبل‌های مسی‌طور که او را در چند ثانیه به دهانه دروازه حریف رساند و دفاع سپاهان را هم در تنابید.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )