برخورد با مزه یک طرفدار با فرناندو موسلرا

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
چون یک روز قبل از دربی گالاتاسارای و بشیکتاش است به گمان این آقا موسلرا دروازه‌بان گالا باید در کمپ باشد به همین دلیل در شناخت درواز‌بان تیمش دچار شک میشود .چون انگلیسی‌ هم بلد نیست مکالمه جالبی‌ بین ا‌و و موسلرا صورت میگرد بعدا این آقا به یس موسلرا در اینترنت معروف شد
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.