عذرخواهی معنی‌دار مجری شبکه یک

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
خدا همه رفتگان ما را بیامرزد به خصوص مرحوم گالیله!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )