گفتگو با امیر هاشمی مقدم و عادل حردانی دربرنامه سوت

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
دراین برنامه درباره وضعیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و همچنین وضع آینده علیرضا جهانبخش با امیرهاشمی مقدم و عادل حردانی گفتگو کردیم
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )