خسروجردی از بازگشت نكونام به استقلال پرده برداشت

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
Euro Football Fantasy Leaderboard
امیر خسروجردی در برنامه سوت از پادرمیانی علیرضا دبیر و محمدباقر قالیباف برای بازگشت جواد نكونام به استقلال می‌گوید.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.