افشاگری خسروجردی؛ نكونام دراستقلال به خط پایان رسید

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
Euro Football Fantasy Leaderboard
امیر خسروجردی در سوت‌پلاس از پایان كار جواد نكونام در استقلال می‌گوید.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )