سوت‌پلاس؛ آقای یزدانی ماله‌كشی دبیر مهمتر از برد مقابل تیلور است

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
امیر خسروجردی از پشت پرده شكستهای پیاپی حسن یزدانی مقابل دیوید تیلور و زدوبند وی با باند مافیایی علیرضا دبیر می‌گوید.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )