پورسانت مربی تیم‌ملی تا خبرچینی برای تعلیق فوتبال

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
سیرک فوتبال ایران یکی دنبال کمیسیون انتخاب سرمربی تیم ملی و غالب کردن بازیکنان تحت قراردادشان و سمت دیگر مدیرعامل شارلاتان سابق استقلال که برای محرومیت و تعلیق فوتبال ایران به AFC خط می‌دهد. زیرا می‌خواهد فاجع حذف تیم تحت مدیریت‌اش را با انتقام از کل فوتبال ایران بگیرد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.