آمریکا مقصر تجاوز به ۱۵ فوتبالیست در مشهد است!

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
با همین فرمان پیش برویم هفته آینده مراسم اعطای نشان و مدال لیاقت و شجاعت به متهمین پرونده تجاوز خواهیم بود!؟
مصاحبه حمید سجادی و گفتن اینکه هنوز جرمی اثبات نشده است دقیقا فرار رو به جلو است. ۴۳ سال تمام ناکارآمدی ها و فجایع از تورم، فقر، بیکاری، کودکان کار و دلار ۴۵ هزار تومانی مصوب اش آمریکا است !؟
در یک مدرسه فوتبال به بچه های مردم تعرض شده وزارت ورزش از ۲ هفته پیش مطلع بودند. مصاحبه رییس هیئت فوتبال مشهد، خانواده نونهال قربانی تعرض را کنار هم بگذارید!
قطعا خانواده‌هایی در این فاجعه دخیل بودند تهدید و تطمیع شدند تا از ادامه روند پیگیری منصرف شوند.
اما بایست عوامل این جنایت شناسی و محاکمه شوند که با این مواضع که از سوی وزیر ورزش و مدیران مرتبط شاهد هستیم بزودی به متجاوزین مدال شجاعت خواهند داد و مانند سعید طوسی از آنها تقدیر می شود.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.