۱ لیوان آب به امپراطور دروغگو بدهید !؟

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
در تهران با جمعیت ۱۰میلیونی فرد مسلط تر از معراج شیرازی نداریم که بجای ۹ سمت را اشغال کرده است و حقوق همه را یکجا به جیب می زند!؟
جالب است فرمانروای فوتبال تهران به کلی منکر حضور دختر ،خواهر ،داماد باجناق و غیره در هیئت فوتبال شد و در مواجه با سوالات چالشی به در و دیوار زد !
حبیب اله شیرازی امپراطور فوتبال تهران جنون و شهوت ثروت ٫جایگاه چنان سیطره اش کرده حاضر نیست ،جایش را به فردی دیگر بدهد و ۱۴سال هر شکل بخواهد فرمانروایی می کند!
شاید جالب باشد این اصرار برای ماندن چیست ؟
ورودی چند ده میلیونی ۱۲ رده فوتبال که از هر تیم از آسیاویژن تا حوزه ها اخذ میشود.
حق عضویت بابت هر بازیکن در تمام رده از لیگ برتر تا حوزه ها
حق ثبت بازیکن نیم درصد قرارداد لیگ برتر تا لیگ۳
تبلیغات و غیره اما نتیجه هیچ زمانی فوتبال تهران پر بود از استعداد اما حالا تنها جیب بری از مردم
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )