دایی: با پلمپ‌كردن هم نمی‌توانید مقابل مردم بایستید

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
امیر خسروجردی دراین قسمت از سوت پلاس به اعتصاب گروههای مختلف اقتصادی درحمایت از مردم ایران و همراهی علی دایی با این كمپین توضیح می دهد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )