وریا غفوری بازداشت شد

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
امیر خسروجردی دراین قسمت از سوت پلاس به بازداشت وریا غفوری توسط نیروهای امنیتی می پردازد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )