سوشا مکانی: یعنی چی که من سیاسی نیستم؟!

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
سوشا مکانی: یعنی چی که یک فوتبالیست می‌گوید من سیاسی نیستم؛ در ایران جنایت روی داده
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )