درس هروه رنارد به کیروش!؟

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
تفاوت مربیان برنده با همکاران بازنده در بازی امروز تیم عربستان صعودی مقابل ستاره های آرژانتین مشخص شد!جایی که مربی فرانسوی با یک تیم یکدست جسور و سرشار از انگیزه با اتخاذ ترکیب مناسب برای تمام دقایق بازی برنامه داشت و مرعوب نام بزرگ حریف نشد تا با تاکتیک بازی تخریبی و دفاع مطلق مترسد پایان بازی بمانند!؟
مربیگری فاکتورهای ۹گانه دارد که بتوانید یک تیم را به خوبی هدایت کنید!مربی بغیر مسائل فنی در تمرینات بایست روانشناس هم باشد تا نبض رختکن را در اختیار داشته باشد !
هنر مربی لب خط ایستادن تند خویی و ایجاد تنش و انتقال افکار منفی و خشونت به بازیکنان داخل زمین و حتی سکوها نیست .
کنترل و مدیریت تمام این فاکتور ها منجر به پیروزی و موفقیت می شود.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )