سوت پلاس؛ بازیكنان تیم ملی انگلیس همراه با قیام مردم ایران

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
امیر خسروجردی دراین قسمت از سوت بلاس به زانو زدن بازیكنان تیم ملی انگلیس قبل از بازی با ایران برای همراهی با مردم ایران می‌پردازد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )