پیشکسوتان فوتبال در بزنگاه خیزش مردم ناپدید شدند!

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
تا قبل از شروع اعتراضات و خیزش مردم امثال خداد عزیزی را به زحمت از ساختمان صداوسیما بیرون می کردند در تمام برنامه ها مهمان بود ،حمید استیلی دیگر آقای دوربینی فوتبال ایران از باشگاه بدنسازی شمال شهر تا جزیره کیش هرجای بوی پول به مشام اش می رسید بسرعت نور آنجا بود!
علی پروین که در تمام این ۴۳ سال هر جناح سیاسی پول بیشتر داد نماینده آنها را برای مجلس یا ریاست جمهوری تبلیغ کرد تا شاید وام کلان ،چند هکتار زمین مانند پروژه شهرک پروین بسازد یا مانند مجوز واردات پسرش بگیرد و پس ندهد !؟
مابقی قشر خاکستری فوتبال که از مالیات کارگر ٫کارمند و اقشار ضعیف به ثروت و شهرت امروز رسیدند اکنون که زمان حمایت مردم تحت ستم است کدام پستو پنهان شدند تا آب از اسیاب افتاده و آفتابی شوند!؟
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )