یحیی گل‌محمدی به احترام بانوان ایران موهایش را تراشید

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
امیر خسروجردی در این برنامه سوت می گوید كه سرمربی پرسپولیس برای ادای احترام به بانوان ایران وكشته های قیام مردم ایران موهایش را تراشید.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۶ )