عزال تیزپای دیروز و هم‌پیاله سرداران سپاه امروز

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
امیر خسروجردی در این بخش از سوت پلاس به پشت پرده همكاری خداداد عزیزی با سرداران سپاه و چپاول اموال مردم ایران می پردازد
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۴ )