برگزاری تولدت بیرانوند همزمان با كشتار مردم ایران

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
امیر خسروجردی در این قسمت از سوت پلاس از بی تفاوتی بازیكنان تیم ملی نسبت به كشتار مردم ایران و برگزاری جشن تولد بیرانوند در اردوی اتریش می گوید.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )