ایران با گل طارمی شاخ اروگوئه مدعی را در وین شكست

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
امیر خسروجردی در این قسمت از سوت پلاس به تحلیل بازی ایران و اروگوئه می‌پردازد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )