كشته شدن بازیكن والیبال سایپا در اعتراضات قوچان

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
امیر خسروجردی در این بخش از سوت پلاس به بررسی اعتراضات در شهرهای مختلف ایران و كشته شدن بازیكن تیم والیبال سایپا در قوچان می پردازد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )