كی روش استارت زد، پورعلی گنجی و رضائیان در اردو

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
امیر خسروجردی درباره لیست جدید تیم ملی ایران در این بخش از سوت پلاس توضیح می دهد
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )