سنگ اندازی ماجدی و اصولی برای تغییر سرمربی تیم ملی!

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
میرشاد ماجدی یک روز مانده به انتخابات فدراسیون نزدیک ۳۵رای برای خود متصور بود و با توجه حمایت فوتبال برتر و شخص میثاقی در تخریب مهدی تاج خود را رئیس آینده ساختمان سئول می دید!؟
همه چیز از اشتباه محاسباتی حسن کامرانی فر شروع شد و اعلام لغو انتخابات حامیان ماجدی را مایوس کرد. در طول برگزاری مراسم انتخابات چهره در هم ماجدی و حلقه نزدیکانش کاملا هویدا وضعیت خوبی ندارد.
بعد اتمام انتخابات هم ماجدی در مقابل رسانه با یک مخالفت بزرگ اعلام کرد پای هیچ برگه ایی که تغییرسرمربی در آن درج شده باشد امضاء نخواهد کرد.
احسان اصولی رئیس هیئت فوتبال مشهد نقش فاجعه کتک خوردن دختران در استادیوم مشهد هم برای اینکه قافیه را به تاج واگذار نکنند بت تغییر اسکوچیچ مخالفت کرده، اما بایست منتظر بود مثل انتخابات در دقیقه ۹۰ نظرات تغییر می کند!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )