لابی انتخابات فدراسیون رازی که خداداد عزیزی فاش کرد!

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
حرفهای خداداد عزیزی درباره پشت پرده رای گیری مجمع فدراسیون فوتبال بسیار جای تاسف است، مدیرانی که سنی از ایشان گذشته و بایست الگوی فرزندان و نسل جوان باشند! خداداد می گویند در هربازه زمانی از هرکدام می پرسیدید به کدام کاندید رای می دهید هربار نام یک نفر را می گفتند!؟ یعنی جماعتی که صداقت در تفکر و کلام شان نیست چطور می توانند نگران آینده فوتبال باشند؟
رای مخفی کدام صیغه است؟ آقایان اگر لابی نمی کنید و به انتخاب خود از روی سلامت ایمان دارید واضح بدون هیچ پنهان کاری بگویید به فلان فرد رای دادم.
چنین سیستم پر دروغ و نیرنگ و سیاه بازی چطور می توانند کنار هم تصمیمات یک پارچه بگیرند!؟
این فوتبال با این جماعت عاقبت بخیر نخواهد شد!؟
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )