دلیل خوشحالی فوتبال برتر از لغو انتخابات فدراسیون!

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
از روزی که اسامی مجری و تهیه کننده فوتبال برتر در لیست ویزای کانادا از طرف میرشاد ماجدی گنجانده شده بود،حدس این موضوع فوتبال برتر تمام قد از سرپرست موقت فدراسیون فوتبال دفاع می کردند تا با لابی این برنامه به پست ریاست فدراسیون برسد!؟
براستی چه وعده به رسانه چی مزدور که خیلی ها می گویند در دلالی بازیکن هم نقش دارد (نمونه آخر امیرحسین حسین زاده)داده شده است که چنین کاندید دیگر را می کوبند تا دیگری را بولد کند.
واقعیت امر در سیستم مدیریت فاسد ایران همیشه انتخاب بین بد و بدتر است و البته طبق بدعت هر فردی که لابی قوی تر داشته باشد.....
بیچاره تیم ملی که از همیشه سردرگم تر و تنها تر مانده است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )