توطئه برای تصاحب ریاست فدراسیون فوتبال !؟

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
براستی فدراسیون فوتبال مهمترین ورزش دنیاست اما در این سالها هر مدیری در این مرجع فوتبال کار کرده است،از بی پولی و خزانه خالی گله کرده است!؟
خب بزرگواران مردم راضی به تحمل این حجم از فشار و استرس برای شما خانواده تان نیستند.چرا شما برای اداره این فوتبال بی خاصیت اذیت بشوید!
اما کمتر از یک هفته به انتخابات از مهدی تاج که بیماری قلبی را بهانه کرد و از سمت خود استعفاء داد حالا دوباره سودای بازگشت دارد تا ویرانه که خود ساخت را مثلا آباد کند و آب رفته از جوی را بازگرداند!؟
میرشاد ماجدی هم با ارتباطات خود با وزیر وزش ،صالحی امیری و توسل به نمایش پخش نذری و تظاهر به مردمی بودن به صبرانه دنبال میز ریاست ساختمان سئول است.
جالب است که همین آقایان از پتانسیل و راههای درآمدزایی پر طرفدارترین ورزش یا صنعت دنیا می گویند، بعد از انتخابات دوباره کاسه گدایی جلوی دولت و نهادی دیگر دراز میکنند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )