پرورش گوسفند در ورزشگاه علی دایی

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
در جمهوری اسلامی گوسفند بجای بازیکن در ورزشگاه!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )