سوت پلاس؛ عجله ماجدی و برادران سپاهی برای تعلیق فوتبال ایران

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
Euro Football Fantasy Leaderboard
دراین قسمت از برنامه سوت پلاس امیر خسروجردی به تحلیل نامه ارسالی فیفا به ایران برای دخالت سیاسیون در انتخابات فدراسیون فوتبال می پردازد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )