سوت پلاس؛ عجله ماجدی و برادران سپاهی برای تعلیق فوتبال ایران

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
دراین قسمت از برنامه سوت پلاس امیر خسروجردی به تحلیل نامه ارسالی فیفا به ایران برای دخالت سیاسیون در انتخابات فدراسیون فوتبال می پردازد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )