هالک فتوشاپی پول اسپانسر ارزش این حجم تحقیر را دارد!؟

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
لحظاتی بعد تحقیر سجاد غریبی همان هالک فتوشاپی و قهرمان مجازی اطرافیان این فرد که همراه او بودند با تزریق غرور کاذب همراه تمسخر به او روحیه می دادند. جالب اینکه فردی که ادعای سالها ورزش حرفه ایی دارد عضلات اش هیچ شباهتی به اندام ورزیده ندارد و فردی که خود مربی او قلمداد می کند با گفتن اینکه ۲هفته زمان برای آمادگی نداشته است و توانایی اش با حریف آماتور قزاق برابر بوده است. براستی چنین فردی که عقل اش کفایت نمیداد تصاویر خود با هواداران اش را هم بزرگنمایی میکرد و بارها گافهایش نقل محافل طنز شد متوجه نمی شود افرادی که همراه او هستند همگی می دانند که هیچ توانایی ندارد و همان دقایق با خنده در تفکر بساط خنده هستند.
البته این پهلوان پنبه بدنامی بهتر از گمنامی را در پیش گرفته است و صد البته پول اسپانسرها برای از این حجم حقارت و توهین و بی آبرویی ارجحیت دارد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )