سوت پلاس؛ عزیزی خادم: هیات رئیسه با همدستی سپاه مرا برکنار کرد

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
امیر خسروجردی تحلیلگر ورزشی در این قسمت از سوت پلاس به مصاحبه عزیزی خادم با صداوسیما و افشای نقش هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در برکناری او می پردازد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )