آقای مجید جلالی باجادوگر هم در جام جهانی سوم نمی شویم !

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
مجید جلالی رکوردار مساوی در لیگ برتر ایران مانند تمام مهمانان فوتبال برتر به دنبال ماله کشی ضعفهای فدراسیون بود، این مربی تنها قهرمانی رو با جادوگر معروف در پاس تهران تجربه کرد. شاید ایشون تصور می کند با جمبل جادو با فدراسیونی که برای فردا برنامه ندارد ولز رو کنار بزنیم در گروه سوم شویم! تروشات ذهنی این مربی احتمالا نشات گرفته از مصرف مخدر است و گرنه در حالت عادی این ادعا همه اصول حرفه ایی را زیر سوال می برد. مدیریت دیمی و باری به هرجهت ورزش ایران را نابود کرده است .
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )