کدام مدیران فوتبال با دلالها زدوبند دارند !؟

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
واقع بین باشیم نهایت مبلغ فوتبالیست ایرانی حتی باتورم ۳۰۰درصدی برای ملی پوش ۱ میلیارد است .فصل نقل و انتقالات فوتبال ایران فرصت مناسب برای دلالها ،رسانه های فاسد و مدیرانی است که از سفره چند هزار میلیاردی فوتبال دولتی جیب خود را پر کنند؟بازیکن ۲۱ساله بدون سابقه ملی زیاد ۱۵میلیارد از تیم تهرانی طلب کرده است !بازیکنی که؟فصل قبل زیر یک میلیارد قرار داشته است!این آفر قطعا بین دلال ،خبرنگار که بازیکن را پرموت میکنند تقسیم می شود.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )