اگر از ما چک نگرفته بودند هیچ کس برنمی‌گشت !

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
مزدوران ببینید و خجالت بکشید!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )