نتیجه خوش خدمتی خداداد به رئیسی !

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
یادتون هست چه تبلیغی میکرد در سیمای آخوندی که مردم برید پای صندوقها و به رئیسی رای بدین که بهتر از او گیرتون نمیاد؟؟؟؟ این برنامه گوشه ای از پاسخ به تبلیغاتش، برای کشاندن مردم پای صندوق های انتصابات و شخص رئیسی بود...فراموش نخواهیم کرد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )