هواپیمای کاغذی تماشاگر انگلیسی

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
در جریان دیدار دوستانه انگلیس برابر پرو، یک تماشاگر انگلیسی از روی سکوهای ورزشگاه ومبلی هواپیمای کاغذی خود را پرتاب کرد که این هواپیما وارد زمین شد و به بازیکن پرو برخورد کرد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )